De opbouw van een constructieve samenleving

 

Werkelijke levensvreugde, ontdaan van innerlijke en uiterlijke dwang, kan de opbouw van een constructieve samenleving ondersteunen.

 

Met de huidige stand van de techniek kunnen we onze basisbehoeften relatief moeiteloos bevredigen als wij onze talenten en kwaliteiten voor dit doel zouden bundelen. Hiervoor moeten we de economie opnieuw uitvinden. Een waarde-economie gericht op kringloopdenken, met respect voor de aarde en de mens. Geen economie gericht op groei, verspilling van grondstoffen en vervuiling.

 

Om dat te bereiken hebben we nog veel bewustwording nodig zowel op persoonlijk als op collectief niveau. Ik zelf wil ook graag als een vrij mens leven en mijn eigen plek innemen om zo mijn potentieel verder neer te kunnen zetten. Daarom ben ik zeer geïnteresseerd in mijn ontwikkeling op persoonlijk niveau en wil ik ook graag ondersteuning geven aan de ontwikkeling van anderen. Ook op collectief niveau ben ik zeer geïnteresseerd in de opbouw van een nieuwe samenleving gericht op bewustwording en samenwerking vanuit gezonde autonomie.

 

Veel trendvoorspellers geven aan dat we in een nieuwe fase van ontwikkeling zijn, waarin vertrouwen weer centraal mag staan. Ik onderschrijf dat. Vertrouwen in ons menselijk potentieel, in een samenleving nieuwe stijl. Zelfbewustzijn, ontwikkeling en emancipatie in verbinding met het collectief bewustzijn. Een wereld waarin alle mensen in vrijheid, vrede en waardigheid kunnen leven.

‘Volledig mens zijn’ lukt alleen als we van elkaar mogen verschillen maar ons verbonden voelen in de zorg voor de wereld die we met elkaar delen. Dan pas openen zich nieuwe, betekenisvolle wegen.