Het versterken van de gezonde psyche

 

De gezonde psyche maakt dat je het leven onbevangen tegemoet kunt treden en bij jezelf kunt blijven. Dit in tegenstelling tot traumadelen en overlevingsdelen waarbij dat niet mogelijk is.

Volgens Franz Ruppert kenmerkt een gezonde psyche zich doordat:

  • iemand nieuwsgierig is en dingen wil weten;
  • er een helder onderscheid is tussen jouw subjectieve werkelijkheid en de werkelijkheid zoals die is;
  • je een goede verbinding hebt met je eigen lichaam;
  • je contact kunt maken met anderen en je je toch goed kunt afgrenzen van hen;
  • je verbinding hebt met je eigen geschiedenis en je die kunt herinneren;
  • je verantwoordelijkheid neemt voor wat je doet. In de basis ben je optimistisch van aard.

 

Als een mens getraumatiseerd is, ervaart hij zichzelf vaak niet als één geheel. Dit is verklaarbaar. Om te kunnen overleven na een ingrijpende gebeurtenis, moet hij de niet-beleefde ervaring opsluiten. De in de traumasituatie ontstane waarnemingen, gevoelens en gedachten worden verdrongen. Ruppert noemt dit de getraumatiseerde persoonlijkheidsdelen. Deze worden beschermd door de overlevings- en beschermingsdelen. Ze hebben als essentiële taak om de ervaringen van het trauma af te schermen en te weren uit het dagelijks leven. Ze blijven echter bestaan. Als kind waren deze zeer nuttig, omdat er toen geen ruimte was voor het aangaan van deze ervaringen. Potentiële levensruimte wordt ingeperkt door deze trauma-ervaringen en beschermingsmechanismen.

 

Samen met jou kijk ik naar de innerlijke psychische structuur van je gezonde delen, traumadelen en overlevingsdelen.

  • In welk deel voel jij je vitaal en voel je perspectief?
  • Welk delen zijn gevormd door onverwerkte traumatische gebeurtenissen in jouw leven?
  • Welke overlevingsmechanismen heb je ontwikkeld om deze traumadelen ver van het bewustzijn te houden?

 

Het doel van deze werkwijze is om je eigen gezonde autonomie terug te vinden en te versterken. Dus de groei van je gezonde delen en de ontwikkeling van vaardigheden die je in staat stellen tot het leiden van een zelfverantwoordelijk en liefdevol leven.