Klachtenregeling

 

Wanneer er klachten zijn over mijn begeleiding dan is er ruimte om deze te bespreken of op te lossen. Als we er samen niet uitkomen dan is een procedure via de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (de WKKGZ) mogelijk. De klachtenafhandeling verloopt via de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT).

 

Zie voor meer informatie: www.gatgeschillen.nl

 


Privacyverklaring

 

Lees de privacyverklaring