Over Anna

 

Al heel jong wilde ik het leven begrijpen. Als mensen vroegen wat ik later wilde worden, zei ik: ‘volwassen’. Natuurlijk wist ik niet wat dit was, niet echt. Ik voelde wel een innerlijke drijfveer om te onderzoeken. Als ‘ervaringsdeskundige’ uit een emotioneel ontheemd gezin wilde ik begrijpen waarom er geen evenwicht was. Wat de oorzaak was van onaanvaardbaar en grensoverschrijdend gedrag. Mijn eerste fascinatie voor traumaverwerking en onderzoek naar de ziel van de mens komt hieruit voort.

 

Na mijn HBO opleiding Cultureel en Maatschappelijk werk bleef ik mij verbinden met de emancipatie en verandering van mensen, organisaties en de samenleving. Zo heb ik als projectmanager mijn natuurlijke maatschappelijke betrokkenheid gericht op emancipatoire organisaties zoals ‘Vrouw en Arbeid’ en ‘Comité Justitiebeleid Slachtoffers Seksueel Geweld’.

 

Kracht en bevlogenheid

 

Op mijn veertigste heb ik het ‘roer’ omgegooid. Van het begeleiden van mensen en mijn passie voor het verzorgen van massages, heb ik mijn werk gemaakt. Gedurende tien jaar gaf ik in vele bedrijven stoelmassages en begeleidde ik mensen in mijn organisatie Anna Maassen “Een tastbaar bewijs van betrokkenheid”. Het directe contact sprak mij zeer aan. Ik vind het fijn om mensen te ondersteunen in hun kracht en bevlogenheid. Toch waren er momenten dat ik voelde dat deze ondersteuning niet toereikend was. Zeker bij mensen die veel ervaren hebben in het leven. Regelmatig verwees ik klanten door naar therapeuten. Voor mij was ook de logische vervolgvraag: Hoe kan ik me hierin verder ontwikkelen? Ik wilde mijzelf verdiepen en zicht krijgen op de dieperliggende dynamiek onder deze vragen.

 

Ik ben me gaan scholen in de methode van Franz Ruppert. Mijn begeleiding is erop gericht om mensen te helpen het contact met bekende en onbekende mogelijkheden in zichzelf te herstellen. Mijn visie is dat ieder mens in zichzelf de mogelijkheden heeft om antwoorden te vinden op wat zich in zijn of haar leven voordoet.

 

Opleidingen & Studies

 

  • Systeemopstellingen op basis van Meergenerationele psychotraumatologie. Methode Franz Ruppert bij Interakt Tiel;
  • HBO Maatschappelijk en Cultureel Werk.
  • Eerstegraads Lerarenopleiding MO Economie;
  • post HBO opleiding “Opleidingmanagement voor organisaties”;
  • Beweegstimulering binnen bedrijven,  Basiscursus Ergonomie;
  • Sportmassage, Shiatsu, Touchpro Chair Massage.